Akantus

På Sporet – Sund vej ud af ledighed

I foråret 2012 opslog Sundhedsstyrelsen satspuljemidler til ”en styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper til en tidlig opsporing og indsats i jobcentre i forhold til psykisk mistrivsel”.

Det overordnede formål er at øge mulighederne for job eller uddannelse og mindske risikoen for førtidspension for kontanthjælpsmodtagere.

Akantus, som er et konsulentfirma med erfaring i udvikling og gennemførelse af projekter for mange grupper særligt med fokus på udsatte borgere, skrev ansøgningen sammen med Norddjurs og Favrskov Kommuner, og kort før jul 2012 kom der tilsagn fra Sundhedsstyrelsen med midler til at gennemføre ”På Sporet – Sund vej ud af ledighed” i Norddjurs og Favrskov Kommuner fra begyndelsen af 2013 til og med 2015.

Se mere på www.akantus.dk